Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2558
26 ก.พ. 58 - 4 มี.ค. 58

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2558
ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2558

ร่วมทำบุญตักบาตรในทุกเช้าตลอดงาน มีขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮจากทุกอำเภอและตำบลต่างๆ ในจังหวัดแพร่ มีพิธีที่เกี่ยวข้องในงานประเพณี เช่น พิธีเลี้ยงผีเจ้าพ่อหลวงก้อม พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ พิธีทานตุงผ้า 20 วาและตุงต่างๆ พิธีทำบุญถวายทักษิณานุปทาน พิธีเดินขึ้นไหว้พระธาตุดอยเล็งหลังจากทำบุญตักบาตรที่วัดรพะธาตุช่อแฮเสร็จ


กลับขึ้นด้านบน