Facebook Twitter
gPlus 
-

การแสดง "มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย"
11 ก.พ. 58 - 11 ก.พ. 58

การแสดง "มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย"
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ชมฟรี

การแสดง "มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย" ในชุดพุทธบูชา เป็นการแสดงแสง สี เสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ ดื่มด่ำในบรรยากาศท่ามกลางโบราณสถานพร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านและการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย จากโรงเรียนพิมายวิทยาและวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
กลับขึ้นด้านบน