Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2558
27 ม.ค. 58 - 4 ก.พ. 58

งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2558
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558

ร่วมขบวนแห่พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงอันศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. และพิธีเปิดงานในเวลา 15.00 น.

ชมพิธีรำบูชาพระธาตุพระพนม พิธีถวายข้าวพืชภาค พิธีสรงน้ำพระอุปคุต พิธีห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เลือกซื้อสินค้าของฝาก การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองพร้อมการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน รวม 9 วัน 9 คืน

กลับขึ้นด้านบน