Facebook Twitter
gPlus 
-

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2558
26 ม.ค. 58 - 4 ก.พ. 58

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2558
ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558


พบการออกร้าน การจัดนิทรรศการ กิจกรรมออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและการออกสลากกาชาดการกุศล กระปวดร้องเพลงลูกทุ่ง มหกรรมแสดงโคมไฟ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงมายากลและการประกวดธิดาดอย และการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องสลับกันไปทุกคืน

กลับขึ้นด้านบน