Facebook Twitter
gPlus 
-

งานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2558
1 ก.พ. 58 - 9 ก.พ. 58

งานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2558
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2558

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน "งานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2558" อาทิ ขบวนแห่ การออกร้านขอส่วนราชการ การแสดงสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP การแสดงดนตรี หมอลำ การประกวดธิดากาชาด ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ฯลฯ

กลับขึ้นด้านบน