Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2558
23 ม.ค. 58 - 3 ก.พ. 58

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2558
ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558

กราบไหว้สักการะพระประจำปี , การแสดงแสง สี เสียง รำลึก 100 ปี วิสุงคามสีมา , ขบวนแห่เครื่องราชสักการะ , กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม

กลับขึ้นด้านบน