Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญคูณลาน
9 ม.ค. 58 - 11 ม.ค. 58

ประเพณีบุญคูณลาน
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่าวันที่ 9 - 11 มกราคม 2558

เป็นการทำบุญเพื่อรับขวัญข้าว เมื่อถึงเดือนยี่ หรือเดือนที่ 1 คือเดือนมกราคม ของทุกปี เน้นกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแห่งข้าว แบบพื้นบ้านอีสานที่สมบูรณ์แบบ

กลับขึ้นด้านบน