Facebook Twitter
gPlus 
-

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
31 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. 58

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ณ วัดที่เข้าร่วมกิจกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่โดยพร้อมกัน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัดเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 เขต อาทิ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ, วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขน, วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร, วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ และวัดยานนาวา เขตสาธร เป็นต้น
กลับขึ้นด้านบน