Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2257
6 พ.ย. 57 - 6 พ.ย. 57

งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2257
ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557


การจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาในปีนี้กำหนดจัดเพียงแห่งเดียว คือ บริเวณสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ ซึ่งกำหนดให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และประกวดหนูน้อยนพมาศประจำปี 2557 มีการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน พร้อมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน
กลับขึ้นด้านบน