Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีล่องสะปาวจาวละกอน 2557
5 พ.ย. 57 - 7 พ.ย. 57

งานประเพณีล่องสะปาวจาวละกอน 2557
ณ ข่วงนคร และ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557


พบกับการแสดงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ พร้อมชมการประกวด "ธิดาสะเปาแก้ว สะเปาคำ" , การแสดงของประเทศคู่มิตรกับเทศบาลนครลำปาง 5 ประเทศ , การแสดงวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน , การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสี่ภาค และการประกวด "สะเปาลอยน้ำ" แห่งเดียวในประเทศไทยกลับขึ้นด้านบน