Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและ ของดีเมืองโคราช
9 ธ.ค. 57 - 15 ธ.ค. 57

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและ ของดีเมืองโคราช
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ปักธงชัยและสนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองปักธงชัย
ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2557


การออกร้านจำหน่ายผ้าไหม / การประกวดธิดาผ้าไหม / การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมปักธงชัยการ / ออกร้านผลิตภัณฑ์ของดีปักธงชัยและของดีเมืองโคราช /การประกวดผ้าไหมประเภทต่าง ๆ / การแสดงดนตรี
กลับขึ้นด้านบน