Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2557
5 พ.ย. 57 - 9 พ.ย. 57

เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2557
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย บริเวณลานพรหมทัต และลำน้ำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2557


ชมการแสดงแสงสีเสียง บอกเล่าเรื่องราวภาพจำหลักในปราสาทหินพิมายในยุคของพระเจ้าชัยวรมัน ผู้สร้างปราสาท การประกวดแมวโคราช ตลาดย้อนยุค และการจำหนายสินค้า

กลับขึ้นด้านบน