Facebook Twitter
gPlus 
-

งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
5 พ.ย. 57 - 9 พ.ย. 57

งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2557


ชมกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม การประกวดกระทง โคมแขวน การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านและการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงลิเก รำวงย้อนยุค การแสดงพลุสี ประกวดหนูน้อยนพมาศ

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **กลับขึ้นด้านบน