Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย - ญวน "แห่แม่พระทางสายน้ำ" ประจำปี 2557
26 ต.ค. 57 - 26 ต.ค. 57

งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย - ญวน "แห่แม่พระทางสายน้ำ" ประจำปี 2557
ณ วัดแม่พระประจักษ์ ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น.


ชมนิทรรศการแม่พระสายประคำมีขบวนเรือหลายสิบลำเข้าร่วมขบวนแห่แม่พระทางน้ำ ระหว่างทางมีการสวดภาวนา ขับร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้า สวดสายประคำ และร่วมอัญเชิญแม่พระเข้าวัดประจักษ์กลับขึ้นด้านบน