Facebook Twitter
gPlus 
-

การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 27 ประจำปี 2557
22 ต.ค. 57 - 23 ต.ค. 57

การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 27 ประจำปี 2557
สนามลำน้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลาง (หลังเดิม) จังหวัดสิงห์บุรี
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2557


การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสิงห์บุรี ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการแข่งขันเรือยาว 3 ประเภทคือ
1.เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย
2.เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย
3.เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย
ซื้อหาสินค้า OTOP และอาหารอร่อยกลับขึ้นด้านบน