Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2557
6 พ.ย. 57 - 6 พ.ย. 57

งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2557
ณ อุทยาน ร.2 , วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557


ร่วมงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2557 พบนิทรรศการกระทงกาบกล้วย การบรรเลงดนตรีสถนทราภรณ์ การละเล่นพื้นบ้าน รำวงพื้นบ้าน

กลับขึ้นด้านบน