Facebook Twitter
gPlus 
-

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง
4 พ.ย. 57 - 6 พ.ย. 57

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง
ณ เสวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2557


ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “สุขแห่งแผ่นดิน คือความสุขขององค์ราชา” ตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงเทพ ถึงสะพานพระราม 8 พิธีเฉลิมฉลองงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง และการแสดงทางวัฒนธรรม

วันที่ 4 พ.ย. 2557
ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร
• ร่วมสัมผัสบรรยากาศงานลอยกระทงวิถีไทย ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้าและการแสดงมากมาย
• การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุดพิพัฒน์รัตนโกสินทร์ โดยศิลปินทีมรากแก้ว จากเวที Thailand's got talent
• การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน (ภาคเหนือ) ร่วมสมัย ชุด อัคนีทีฟ้อน อุดรร่วมสมัย ประกอบไปด้วยการแสดงย่อยโดยมีไฟเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ฟ้อนผาง ฟ้อนดาบ ฟ้อนเล็บไฟ
• การแสดงระนาดเอกขุนอินและโก้ มิสเตอร์แซ๊กแมน
• การแสดงศิลปะการต่อสู้ มวยไทย โดยชมรมศิลปะการต่อสู้ศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
• การแสดงศิลปะโนราห์ใต้ร่วมสมัย ชุด นาฏยทักษิณ ถิ่นมนต์โนราห์ (การแสดงโนราห์ตัวอ่อน)
• การแสดงชุดยุทธาศาสตราวุธเป็นการแสดงในรูปแบบศิลปะการต่อสู้โดยใช้อาวุธแบบต่างๆ ของไทย ได้แก่ พลองไม้สั้น พลองไม้ยาว ดาบสองมือ ดาบเดี่ยว
• การแสดง highlight ชุดคู่กรรม จากศิลปินทีมรากแก้วจากเวที Thailand's got talent season4

วันที่ 5 พ.ย. 2557
ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร
• ร่วมสัมผัสบรรยากาศงานลอยกระทงวิถีไทย ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้าและการแสดงมากมาย
• การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด นิมิตราอาเซียน (การแสดงอารยธรรมประเทศอาเซียนในแบบร่วมสมัย)
• การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน (ภาคอิสาน) ร่วมสมัย ชุด หรรษาออนซอน เป็นการแสดงภาคอิสาน ในรูปแบบ contemporary folk dance
• การแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย
• การแสดงศิลปะการต่อสู้ มวยไทย โดยชมรมศิลปะการต่อสู้ศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
• การแสดงศิลปะโนราห์ในรูปแบบโนราห์ลูกบท หรือ โนราห์ทำบท
• การแสดงชุด ยุทธาศาสตราวุธ เป็นการแสดงในรูปแบบศิลปะการต่อสู้โดยใช้อาวุธ
• การแสดง highlight ชุด อัครศิลปิน พ่อแห่งแผ่นดินสยาม โดยศิลปินทีมรากแก้ว จากเวที Thailand's got talent season 4

วันที่ 6 พ.ย. 2557 :
พิธีเฉลิมฉลองงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร
• ร่วมสัมผัสบรรยากาศงานลอยกระทงวิถีไทย ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้าและการแสดงมากมาย
• ชมการแสดงพลุกลางลำน้ำเจ้าพระยา
• การแสดงโขน ตอนศึกพรหมาสตร์
• การแสดงทางวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ประกอบด้วย
- ภาคเหนือ ชุด ฟ้อนนาฎการล้านนาลีลาวิถีคนเมือง
- ภาคกลาง ชุด ระบำบันเทิงเภรี
- ภาคใต้ ชุด ตาลีบุหงารำไป
- ภาคอีสาน ชุด ฟ้อนดึงครกดึงสาก
• ชมขบวนแห่จำลองพระราชพิธีจองเปรียง และขบวนแห่ลอยกระทงวิถีไทย เส้นทางขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณ ถนนหน้าพระลาน ถึงสวนนาคราภิรมย์ วันที่ 6 พ.ย. 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
• ชมการแสดงพลุ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ และสะพานพุทธฯ วันที่ 6 พ.ย. 2557
กลับขึ้นด้านบน