Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ฯ
19 ต.ค. 57 - 26 ต.ค. 57

งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ฯ
ณ เทศบาลเมืองหลังสวน - แม่น้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ระหว่างวันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2557

กิจกรรมแข่งขันเรือยาว กิจกรรมเปิดเมืองกินฟรี การแห่ขบวนเรือพระบก การประกวดกองเชียร์

กลับขึ้นด้านบน