Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ จ.สมุทรสาคร
8 ต.ค. 57 - 8 ต.ค. 57

ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ จ.สมุทรสาคร
ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร
วันที่ 8 ตุลาคม 2557


ททท.ชวนร่วมงาน “ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ” ในวันที่ 8 ต.ค. 57 ณ วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร พบกับการทำบุญตักบาตร การล้างเท้าพระ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

“ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ” เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยรามัญ ในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 วัดเจ็ดริ้วและชาวมอญในจังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมสืบทอดประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระนี้ โดยในตอนเช้าจะเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ และในช่วงบ่ายก็จะเตรียมขันใส่น้ำและดอกไม้หลากหลายชนิดเพื่อรอเวลาที่พระสงฆ์จะเดินไปยังพระอุโบสถ เมื่อได้เวลาที่พระสงฆ์เดินเป็นแถวจากศาลาไปยังพระอุโบสถแล้ว ระหว่างทางนั้นจะนำน้ำมาล้างเท้า ปูผ้าให้พระสงฆ์เดินย่ำ และถวายดอกไม้ใส่ลงไปในย่ามที่พระสงฆ์ถืออยู่จนครบ จากนั้นเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้นำทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาต่อไป จึงขอชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบต่อพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเล่นสะบ้า การปักผ้าสไบมอญ การกวนกาละแม รวมทั้งแสดงวิถีชีวิตการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญเจ็ดริ้วอีกด้วย
กลับขึ้นด้านบน