Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ 2557
16 ต.ค. 57 - 16 ต.ค. 57

ประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ 2557
ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่
วันที่ 16 ตุลาคม 2557


จังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จัดงานประเพณีทำบุญกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา โดยจัดให้มีขึ้นในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร


กลับขึ้นด้านบน