Facebook Twitter
gPlus 
-

นมัสการพระพุทธฉายถ้ำฤาษี ประจำปี 2557
9 ต.ค. 57 - 19 ต.ค. 57

นมัสการพระพุทธฉายถ้ำฤาษี ประจำปี 2557
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2557


ถ้ำฤาษีเขางู แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะเขางู ต.เกาะพลับพลา ซึ่งงานนมัสการพระพุทธฉายถ้ำฤาษีนี้ จะจัดให้มีเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 โดยปีนี้จะมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2557
กลับขึ้นด้านบน