Facebook Twitter
gPlus 
-

งานโพนพิสัย บั้งไฟพญานาคโลก
5 ต.ค. 57 - 11 ต.ค. 57

งานโพนพิสัย บั้งไฟพญานาคโลก
ณ อำเภอเมือง, อำเภอโพนพิสัย, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2557


ภายในมีกิจกรรมที่สำคัญที่จัดขึ้นโดยเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ในระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยการแสดงแสง เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค, ถนนอาหาร, การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และการประกวดแดนซ์ซ่าหรรษา เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมที่จัดในเขตอำเภอโพนพิสัย งาน "บั้งไฟพญานาคโลก" นั้น ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายกิจกรรม เช่น การทำบุญมหากุศล 9 วัด, การเจริญศีลสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิ และการบวงสรวงวันเปิดโลก "บูชาพญานาค" เป็นต้น

สำหรับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนั้น ในปีนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี โดยเชื่อกันว่าเป็นบั้งไฟของพญานาคที่เมืองบาดาลกลับขึ้นด้านบน