Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่ปราสามผึ้งและแข่งขันเรือบาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
3 ต.ค. 57 - 8 ต.ค. 57

ประเพณีแห่ปราสามผึ้งและแข่งขันเรือบาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2557


วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2557 ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณริมหนองหาร สกลนคร

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ชมการประกวดพานบายศรี การแสดงปราสาทผึ้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนวัฒนธรรม ณ บริเวณถนนสุขเกษมไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านสินค้า OTOP และมหสพต่างๆ มากมาย


กลับขึ้นด้านบน