Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสุรินทร์
11 ต.ค. 57 - 12 ต.ค. 57

ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสุรินทร์
ณ ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็พระบรมราชินีนาถฯ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557


- การแข่งขันเรือยาวใหญ่ขนาด 55 ฝีพาย
- การแข่งขันเรือยาวกลางขนาด 40 ฝีพาย
- การแข่งขันเรือยาวเล็กขนาด 30 ฝีพาย
- ขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานและเรือพยุหยาตรา (จำลอง)
- ขบวนพาเหรดช้าง
- การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
- การออกร้านและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์กลับขึ้นด้านบน