Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง
9 ต.ค. 57 - 16 ต.ค. 57

ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง
ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถ.ตรัง-สิเกา อ.เมือง
ระหว่างวันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2557


ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง ร่วมทำบุญเรือพระ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ การแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา การแสดงมหรสพ การจำหน่ายสินค้า OTOPกลับขึ้นด้านบน