Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557
23 ก.ย. 57 - 2 ต.ค. 57

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557
สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557


จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่กำแพงเพชร ประจำปี 2557 เพื่อเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและของดีเมืองกำแพงเพชร ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสิรมการท่องเที่ยวกำแพงเพชรให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

ร่วมชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงแสง สี เล่าเรื่องเมืองกำแพงเพชร ชิมกระยาสารทยักษ์ ทำบุญทอดผ้าป่าแถว การประกวดธิดากล้วยไข่ ขวัญใจเมืองกำแพงเพชร การประกวดกล้วยไข่ และซื้อหาผลิตภัณฑ์ OTOP เมืองกำแพงเพชรกลับขึ้นด้านบน