Facebook Twitter
gPlus 
-

งานของดีเมืองนราและงานมหกรรมสินค้าและวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข
21 ก.ย. 57 - 25 ก.ย. 57

งานของดีเมืองนราและงานมหกรรมสินค้าและวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2557


ในงานกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมงานวันลองกอง กิจกรรมงานวันกระจูด กิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กิจกรรมงานประชันเสียงนกเขาชวา และกิจกรรมงานแข่งเรือกอและหน้าพระที่นั่ง ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานมหกรรมสินค้าและวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขประจำปี 2557กลับขึ้นด้านบน