Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีไหว้พระจันทร์
6 ก.ย. 57 - 8 ก.ย. 57

ประเพณีไหว้พระจันทร์
ณ บริเวณตลาดทุ่งยาว เทศบาลตำบลทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2557


ประเพณีไหว้พระจันทร์ เป็นงานประเพณีที่ชาวทุ่งยาวถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ในคืนวันเพ็ญ เดือนแปด ของทุกปี (ตามปฏิทินจีน) ชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ อย่างสวยงาม มีการจำหน่ายอาหารจีนโดยฝีมือชาวทุ่งยาว ชมการประกวดธิดาพระจันทร์ การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิมชาหวานตำหรับชาวทุ่งยาว
กลับขึ้นด้านบน