Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 2557
8 ก.ย. 57 - 8 ก.ย. 57

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 2557
ณ วัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
วันที่ 8 กันยายน 2557


ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งเป็นประเพณีหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายมอญ โดยจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2557

การถวายน้ำผึ้งเป็นการถวายคิลานเภสัช (ยารักษาโรค) หนึ่งใน 5 อย่าง คือ น้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำตาลสด เนยใส และน้ำมันงา เพื่อให้พระภิกษุได้พิจารณาเป็นยารักษาโรคกลับขึ้นด้านบน