Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 31 ประจำปี 2557
12 ก.ย. 57 - 21 ก.ย. 57

งานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 31 ประจำปี 2557
ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ระหว่างวันที่ 12 - 21 กันยายน 2557


- ชมขบวนแห่และพิธีเปิด
- การประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอขาวแตงกวา
- การจำหน่ายสินค้า OTOP และมหกรรมอาหารอร่อย
- กระประกวดธิดาส้มโอขาวแตงกวา และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกวัน


กลับขึ้นด้านบน