Facebook Twitter
gPlus 
-

งานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี2557
4 ก.ย. 57 - 5 ก.ย. 57

งานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี2557
สนามกีฬาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน จังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2557


เทศบาลตำบลสวนเขื่อนขอเชิญเที่ยวงานงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี2557 เพื่อความปรองดองและคืนความสุขให้ประชาชน โดยภายในงานพบกับ การประกวดลางสาดหวาน ลองกองหวาน ประกวดร้องเพลงเยาวชน ประกวดกินลางสาด ประกวดแม่บ้านเกษตรกร การออกร้านจำหน่ายสินค้า
กลับขึ้นด้านบน