Facebook Twitter
gPlus 
-

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
7 ส.ค. 57 - 7 ก.ย. 57

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด "สินในน้ำ"
ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ราชดำเนิน
ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 7 กันยายน 2557


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียนติ "ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด สินในน้ำ"

นิทรรศการที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและการพัฒนาตลอดจนสร้างอาชีพให้ราษฎรอันจะก่อให้เกิดความสำนึก หวงแหนและช่วยกันรักษาทรัพยากรในสายน้ำของแผ่นดิน โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 8 ส่วนคือ

1.แรงบันดาลพระราชหฤทัย
2.จากยอดดอย
3.กุ้งสมเด็จ
4.ปลาไทยหายไปไหนหมด
5.ฟาร์มทะเลตัวอย่าง
6.โครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ที่เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
7.ปะการังเทียม บ้านของปลาในทะเล
8.Mini Theaterกลับขึ้นด้านบน