Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ (นัดเปิดสนาม)
20 ก.ย. 57 - 21 ก.ย. 57

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ (นัดเปิดสนาม)
ณ แม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อ.เมือง จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557


ชมการแข่งขันเรือใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,เรือกลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ของพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ และเรือเล็ก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

การประกวดเรือสวยงาม ประกวดกองเชียร์ งานมหรสพการแสดง และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าOTOP (ไม่มีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มของมึนเมา)กลับขึ้นด้านบน