Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกชาวตำบลบางพรม
1 ก.ย. 57 - 1 ก.ย. 57

ประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกชาวตำบลบางพรม
ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 1 กันยายน 2557

ประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกชาวตำบลบางพรมของวัดแก่นจันทร์เจริญซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี และได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 85 ปีแล้ว ตั้งแต่ปีพ.ศ.2473 สมัยที่หลวงปู่โห้เป็นเจ้าอาวาส โดยมีชาวบ้านตำบลบางพรม พุทธศาสนิกชน นักเรียน อาจารย์ ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดประเพณีที่ดีงามด้วยความศรัทธาและความเชื่อที่หลากหลาย จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีความเชื่อกันว่า "ขนม ค-ร-ก" หรือ "ขนม คน-รัก-กัน" นั้น เป็นขนมที่หอมหวานปรุงจากแป้งและกะทิ บรรจงหนอดลงหลุม พอสุกได้ที่ก็แคะจากหลุมแล้วนำมาวางคว่ำหน้าซ้อนกันเป็นสัญลักษณ์ว่าจะได้ครองรักอยู่คู่กันตลอดไป ส่วนคนที่ไม่มีคู่ก็จะทำให้พบเนื้อคู่เหมือนขนมคกที่ต้องมี 2 ฝา และมีความรักหวาน มัน นุ่ม ละมุนลิ้นเหมือนรสชาติของขนมครกนั่นเอง

ชมการสาธิตวิธีการโม่แป้งแบบโบราณ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและอื่นๆ อีกมากมาย
กลับขึ้นด้านบน