Facebook Twitter
gPlus 
-

บุญพวงมาลัย ในประเพณีบุญข้าวประดับดิน บ้านกุดหว้า
23 ส.ค. 57 - 24 ส.ค. 57

บุญพวงมาลัย ในประเพณีบุญข้าวประดับดิน บ้านกุดหว้า
ณ วัดกกต้องกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557


งานบุญพวงมาลัยในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวบ้านกุดหว้า ประเพณีตามวิถีฮีตสิบสองที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนผู้ไทในการประดิษฐ์งานหัตถกรรมมาลัยไม้ไผ่อันวิจิตรประณีต เพื่อใช้เป็นเครื่องร้อยปัจจัยไทยธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ทั้งชมการชมสาธิตประดิษฐ์มาลัยไม้ไผ่ หัตถกรรมจักสาน การทำบุญร้อยปัจจัยไทยธรรมใส่มาลัยไม้ไผ่

ร่วมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ลำผู้ไท) และร่วมทำบุญตักบาตรและถวายต้นกัลปพฤกษ์ (มาลัยไม้ไผ่)
กลับขึ้นด้านบน