Facebook Twitter
gPlus 
-

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ใจกลางนครหาดใหญ่ ถ.สาย 3
17 ส.ค. 57 - 17 ส.ค. 57

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา
ณ ใจกลางนครหาดใหญ่ ถ.สาย 3
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 06: 00 น.


กิจกรรมพระพุทธศาสนาต้อนรับการรวมประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ (AEC) ตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ รวมพลังชาวพุทธอาเซียน 10 ประเทศ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 ใจกลางนครหาดใหญ่ ถ.สาย 3 เวลา 06.00 น.

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
-แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
-อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
-ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
-งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
-งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
-รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
-ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อนกลับขึ้นด้านบน