Facebook Twitter
gPlus 
-

งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ ประจำปี 2557
1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57

งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ ประจำปี 2557
ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้การปลูกดอกกระเจียวเพื่อเป็นอาชีพ ทั้งยังเป็นการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมภายในงาน
-ชมดอกกระเจียวหลากหลายสายพันธุ์
-นิทรรศการทางรู้ทางวิชาการเกษตร
-การออกร้านของดีเมืองอู่ทอง
-การจำหน่ายพันธุ์ไม้ราคาถูกจากเกษตรกร
กลับขึ้นด้านบน