Facebook Twitter
gPlus 
-

นิทรรศการรูปลักษณ์ แห่งพุทธบูชา
15 ก.ค. 57 - 15 ก.ย. 57

นิทรรศการ “รูปลักษณ์ แห่งพุทธบูชา [Portrait of Persuasion]” สถาปัตยกรรมผ้าไทยร่วมสมัยสะท้อนความศรัทธาพุทธศาสนา
ณ Living Trail Zone ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เวลา 10.00-20.00 น.
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2557


ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจงานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัยเข้าร่วมชมนิทรรศการประติมากรรมผ้าไทย “รูปลักษณ์ แห่งพุทธบูชา [Portrait of Persuasion]”ของ “ม่อน” วทันยา ศิริวรรณ ศิลปินผู้ลุ่มหลงงานประติมากรรมจากผ้า ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2557 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Living Trail Zone ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

ชุดผลงานที่นำมาจัดแสดงได้แก่ คือทวารบาล, กลอง, สัปทน,บันไดนาค, แผงพระ, สัตตภัณฑ์, ยามสามคน และ ปอยส่างลอง ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมที่ประดิษฐ์และเย็บปักด้วย “ผ้า” สื่อให้เห็นถึงศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาในรูปแบบเครื่องประกอบพิธีกรรมพื้นเมืองล้านนาและสถาปัตยกรรมในศาสนาพุทธ เป็นผลงานศิลปะที่หาชมได้ยาก ริเวอร์ซิตี้ตั้งใจนำมาจัดแสดงในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษานี้โดยเฉพาะ

กลับขึ้นด้านบน