Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี
11 ก.ค. 57 - 12 ก.ค. 57

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี
ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2557


การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยชาวบ้านในแต่ละคุ้มวัดก็จัดตกแต่งต้นเทียนของวัดตนให้สวยงาม นำมารวมกันที่บริเวณทุ่งศรีเมืองเพื่อประกวดแข่งขัน ชมบวนแห่เทียนทั้งประเภทแกะสลัก และติดพิมพ์ และรว่มเที่ยวชมงาน อาทิ

กิจกรรม เอ้เมืองเรืองโรจน์ , ลั่นกลองโฮม ฮ่วมบุญเข้าพรรษา , เยือนชุมชน คนทำเทียน , ถนนสายธรรม ถนนสายเทียนพิธีรับเทียนหลวงและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน , เสพงันมโหรีมหาดุริยางค์ , สืบสานศิลป์ เทียนถิ่นไทยดี , ของฝากของต้อน , งานพงแลง เบิ่งแญงสาวงามเทียนพรรษา , มหาเวียนเทียนวันอาสาฬบูชา , วิจิตรอลังกา , สว่างไสว ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม , แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่เทียน ตลอดทั้งพิธีเปิดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา , พิธีมอบรางวัลต้นเทียนกลับขึ้นด้านบน