Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันลูกโหนด สทิงพระ ประจำปี 2557
16 มิ.ย. 57 - 25 มิ.ย. 57

งานวันลูกโหนด สทิงพระ ประจำปี 2557
ณ สนามที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2557


ร่วมกันส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวอำเภอสทิงพระ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากตาลโตนด

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวสทิงพระ อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดผลผลิตจากตาลโตนด การประกวดขบวนแห่วิถีชีวิต โหนด นา เล การประกวดธิดาลูกโหนด ฯลฯ
กลับขึ้นด้านบน