Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีอัฐมีบูชา
13 พ.ค. 57 - 21 พ.ค. 57

ประเพณีอัฐมีบูชา
ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2557 (9 วัน 9 คืน)


งานประเพณีอัฐมีบูชา เป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง ซึ่งตามพุทธประวัติ จะจัดขึ้นหลังวันวิสาขบูชา 8 วัน กล่าวคือ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ดังนั้น วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 จึงเป็น วันอัฐมีบูชา

งานประเพณีอัฐมีบูชา เป็นงานสำคัญที่มีการจัดติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี และมีเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีการรักษาประเพณีนี้ไว้ และเป็นความเขื่อของพุทธศาสนิกชนว่า หากได้มีโอกาสร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจะได้รับอานิสงส์ผลบุญมาก

โดยในงานจะมี
-พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
-ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน
-พิธีสรางน้ำพระบรมธาตุพระราชทาน
-พิธีแสดงพระธรรมเทศนา
-พิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุพระราชทาน
-พิธีสลากภัต และมหรสพสมโภช
-การแสดงแสงสีเสียง พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองกลับขึ้นด้านบน