Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแห่ผ้าขึ้นห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุฯ ประจำปี 2557
10 พ.ค. 57 - 14 พ.ค. 57

งานแห่ผ้าขึ้นห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุฯ ประจำปี 2557
ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสิงพระ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2557


อบจ.สงขลาร่วมกับเทศบาลตำบลสทิงพระ เชิญร่วมงาน "แห่ผ้าขึ้นห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุฯ" ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
-กิจกรรมสมโภชพระพุทธไสยาสน์ และพิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุฯ
-พิธีกวนข้าวมธุปายาส
-การแสดงมโนราห์ และการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งกลับขึ้นด้านบน