Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หริภุญชัย
1 พ.ค. 57 - 31 พ.ค. 57

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หริภุญชัย
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย
ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2557


ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเดินขึ้นดอยขะม้อเพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์และน้ำสรงพระราชทาน เพื่อนำมาสรงน้ำพระธาตุประจำปี ในงานจะมีการฟ้อนถวายพระธาตุฯ การแข่งกลองหลวง สรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยและการทำบุญเสาหลักเมือง

กลับขึ้นด้านบน