Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวิสาขบูชาประจำปี 2557
11 พ.ค. 57 - 13 พ.ค. 57

งานวิสาขบูชาประจำปี 2557
ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2557


เทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาในระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยจะมีกิจกรรมการตั้งโต๊ะเพื่อขอรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำข้าวมธุปายาส และจะทำข้าวมธุปายาสหรือกวนข้าวทิพย์ในวันที่ 12 พ.ค. จากนั้นในวันต่อมาจึงมีพิธีถวายข้าวมธุปายาสแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำบุญตักบาตรร่วมกัน ณ พระวิหารวัดพระสิงห์
กลับขึ้นด้านบน