Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2557
11 พ.ค. 57 - 13 พ.ค. 57

ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2557
ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2557


ประเพณีบวชนาคช้าง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวสุรินทร์ทั้ง เขมร ลาว กวย ทำกันเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยเมื่อลูกชายผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนจะมีเหย้ามีเรือน พ่อแม่ต้องจัดการบวชลูกชายเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเสียก่อน ซึ่งการบวชของชาวกวยถือเป็นการใหญ่ของครอบครัวและชุมชน

โดยก่อนจะบวช 1 วัน นาคของแต่ละหมู่บ้านจะจัดขบวนแห่ที่มีช้างร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อว่าจะต้องนั่งช้างแล้วแห่เป็นระยะทางไกลๆ และมีผู้ร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก ก็จะยิ่งได้บุญมาก

- พิธีโกนผมนาค ณ วัดแจ้งสว่าง
- พิธีทำขวัญนาคหมู่
- ขบวนแห่นาคด้วยช้างนับร้อยเชือกอันยิ่งใหญ่ตระการตาจากวัดแจ้งสว่างไปยังดอนบวช
- พิธีเซ่นไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณวังทะลุ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกลับขึ้นด้านบน