Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
10 พ.ค. 57 - 13 พ.ค. 57

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2557
ณ วัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย  จ.เลย


งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2557 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระธาตุศรีสองรักได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น
 
โดยจะมีพิธีบูชาองค์พระธาตุ  การล้างองค์พระธาตุ
- พิธีแห่นาค ทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย
-ขบวนแห่พานบายศรี ทำบุญตักบาตร และจุดบั้งไฟ
ฯลฯกลับขึ้นด้านบน