Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2557
4 เม.ย. 57 - 6 เม.ย. 57

งานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2557
ณ ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2557


สุดยอดการแสดงแสง เสียง ในชุด “ศรีจนาศะปุระ” ที่สุดอลังการและยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา การรับประทานอาหารแบบขันโตก( 1 โตก 5 ท่าน ราคา 1,500 บาท ) การต้อนรับด้วยไมตรีจิตรอันอบอุ่น และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปีและจากคำขวัญของเมืองสูงเนิน “ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค่ำแดนธรรมวะภูแก้ว” อันเป็นจุดเริ่มต้น เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอสูงเนิน ความมีมิตรไมตรีที่ดีงามถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตอันควรแก่การอนุรักษ์ เหตุการณ์ในอดีตที่ผู้คนล้อมวงนั่งขันโตกรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางการร่ายรำที่สวยงาม และสืบสานประเพณีสู่ชนรุ่นหลัง “การแสดงที่วิจิตรงดงาม ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำ สอดคล้องกับอารยธรรมโบราณที่ล้ำค่า” ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงาม การแสดงที่เป็นที่ดึงดูดทุกกลุ่มระดับนักเดินทาง อันจะทำให้เกิด การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจที่ยั่งยืนมั่นคง และจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวสูตรใหม่ เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน
กลับขึ้นด้านบน