Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณี ปอยส่างลอง
6 เม.ย. 57 - 9 เม.ย. 57

ประเพณี ปอยส่างลอง
ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2557


ประเพณีปอยส่างลอง หรือประเพณีบรรพชาสามเณร ตามประเพณีชาวไทยใหญ่ ซึ่งถือว่าได้กุศลแรงกว่าการอุปสมบทพระภิกษุ จึงจัดอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเดือน มีนาคม เมษายน เด็กที่บรรพชาเรียกว่าส่างลอง เด็กจะโกนผมแต่ไม่โกนคิ้ว แล้วต่างกายประดับประดาด้วยเครื่องประดับอันมีค่า เช่น สวมสร้อย กำไล แหวน และใช้ผ้าโพกศีรษะแบบพม่า สวมถุงเท้ายาว นุ่งโสร่ง ทาแป้งขาว เขียนคิ้วทาปาก ทั้งนี้เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้ามีฐานะเป็นกษัตริย์ ยังสละกิเลสได้ การประดับประดาแสดงว่ามีฐานะดี ก็สละกิเลสไปบวชได้เช่นกัน และจะมีตะเป่ให้ขึ้นบนบ่าขี่คอ ซึ่งเรียกว่า พี่เลี้ยง หรือตะเป่ส่างลอง แล้วแห่ไปตามถนนสายต่างๆ เพื่อไปคารวะและขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านเรือนต่างๆ โดยระหว่างการแห่นั้น มีการประโคมฆ้องกลอง เต้นลำ (ก้าลาย) กันอย่างสนุกสนานครึกครื้น
กลับขึ้นด้านบน