Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย
8 เม.ย. 57 - 12 เม.ย. 57

ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2557


“คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” คำที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคนสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน “สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย” ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอดต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยคำว่า “โอย”หมายถึงทำ เมื่อร่วมกับคำว่า “ทาน” จึงหมายความถึงการ “ทำทาน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณที่ถูกจารึกไว้ ดังนั้นสงกรานต์สรงน้ำโอยทาน ศรีสัชนาลัย จึงเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ควรค่าต่อการร่วมงานอีกพื้นที่หนึ่ง และเป็นสงกรานต์ที่ชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมรักษาและสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอันดีงามจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก
-ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท
-ชมการประกวดสาวเทพีสรงน้ำโอยทาน
-ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรมของอำเภอศรีสัชนาลัยกลับขึ้นด้านบน