Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า
13 เม.ย. 57 - 15 เม.ย. 57

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2557


ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็นสงกรานต์แห่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำร่วมกับช้าง (นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นน้ำกับช้าง ณ บริเวณด้านหน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา)

กิจกรรมหลัก
-ทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร
-สรงน้ำพระพุทธรูปและพระนเรศวรมหาราช

กลับขึ้นด้านบน